Sundsberg Club
watermark

Projektinformation

Sundsberg Club I 

 • Bolaget äger 0,9852 hektars tomt
 • 13 parhus +  1 fristående hus, totalt 27 bostäder
 • Till varje bostad tillhör en varm lager 5m2, och ett täckt bilplats med en stickpropp

OBS! Bilder och planer är riktiga.

Försäljningspris: här

Broshyr: här

Reserverings situationen på kartan/ uppdaterad

 

4ss3ts/media/images/KUVAT/laaman_piha_1.jpg
4ss3ts/media/images/KUVAT/sc_paakuva.jpg
4ss3ts/media/images/KUVAT/laaman_piha_2.jpg
4ss3ts/media/images/KUVAT/laaman_piha_3.jpg
4ss3ts/media/images/KUVAT/laaman_piha_4.jpg
4ss3ts/media/images/laaman_asunnot.jpg
4ss3ts/media/images/laaman_asema_1.jpg
watermark

Karta och områdesbeskrivning

VILKET SUNDSBERG…

Sundsberg är en by och ett bostadsområde i Kyrkslätt. Det natursköna och historiskt värdefulla Sundsberg sträcker sig över ett område på hela 350 hektar. På området bor idag cirka 500 familjer, och när hela området är utbyggt kommer invånarantalet att ligga på cirka 3500 personer. Områdesplaneringen inleddes på EKE-Bolagens försorg i början av 2000-talet. Markområdet planerades då, och byggarbetet inleddes. Området har småningom byggts ut, och idag kvarstår endast sju obebyggda tomter med färdiga planer. 

 

4ss3ts/media/images/KUVAT/28.1.18_Sundsberg_ylanakyma.jpg

SUNDSBERG CLUB I

Vi har sedan 2014 förhandlat med EKE-Bolagen om att bebygga de lediga tomterna, och som en följd av dessa förhandlingar planerar vi nu ett höghus i fyra våningar som byggs i trä, och ett modernt egnahemshusområde som kommer att utnyttja solenergi.

Detta blev även upptakten till projektet Sundsberg Club I, vilket omfattar en bostadshelhet som kommer att uppföras på tomt 2160. Sammanlagt planerar vi 13 parhus, ett separathus och sammanlagt 27 bostäder. 

4ss3ts/media/images/KUVAT/sundsberg_kartta.jpg

VAR LIGGER SUNDSBERG? HUR LÅNGT ÄR DET DIT…

GPS-koordinaterna (riktgivande) är 60.15388 / 24.54562

Sundsberg med sina närområden utgör ett de snabbast utvecklande områdena i Kyrkslätt. Ett utmärkt läge i trakten av Ring III och Västerleden skapar goda förbindelser i alla riktningar.

 • På en halv timme når du t.ex. Helsingfors centrum eller Helsingfors-Vanda flygstation från Sundsberg
 • På en tiominuters promenad från Sundsberg hittar du skola, dagis, hundpark och badstrand
 • På femminuters avstånd i bil ligger Masaby med dagligvaruaffärer, post, apotek, hälsocentral, bibliotek samt idrottshallen Aktia Sport Center
 • Masaby järnvägshållplats ligger cirka 2 km från Sundsberg
 • Avståndet till Kyrkslätt centrum är cirka 10 km

 

4ss3ts/media/images/KUVAT/sundsberg_lahestymiskartta.jpg

VARFÖR FLYTTA HIT…

Det finns många orsaker varför just Sundsberg är den bästa platsen att bo på!

 • I Sundsberg skiner solen nästan alltid!
 • Här bor de lyckligaste människorna, vilket till och med blev officiellt 2009
 • Som en by, men modern
 • Trygg och jordnära
 • Gemenskapligheten är en viktig faktor, och Sundsberg har en egen aktiv byförening
 • Mången morgon när du startar till jobbet kan du hälsas av hjortar som glatt skuttar över gården
 • En oerhörd artrikedom av fåglar
 • En bybutik med riktig service, mycket närproducerad mat och en kött-och fiskdisk
 • Egen skridskoplan och gemensamma speltider för byborna
 • En strandbastu och gemensamma fester, bland annat nyårsfyrverkeri och granbränningsjippon…
 • En fullt utbyggd infrastruktur, snyggt och vackert överallt  
 • Sarfvik, Hirsala och Kurk – kort avstånd till golfbanorna
 • Slalom- och golfcentret Peuramaa för dem med riktigt blodad tand
 • En havsnära miljö gör alltid hälsan gott – och ändå biter inte vinden härJ

Sundsberg är det bästa som finns, såväl för gammal som för ung!

4ss3ts/media/images/KUVAT/peura_talvi.jpg

Regionens historia

Sundsbergs (tidigare Gavelbacka) kända historia sträcker sig bakåt ända till Gustav Vasas tid. Under storväldet på 1600-talet gav de svenska konungarna stora landområden som donationer till officerare och tjänstemän som tjänat konungen väl. Sundsberg gavs som förläning till krigskommissarie Adam Schraffer för dennes tjänster till konungen. I början av 1600-talet varierade antalet skattebetalande bönder mellan två och tre. 

Cirka två sekel senare när Helsingfors 1812 blev huvudstad för storfurstendömet Finland fanns det ett enormt behov att bygga nytt i staden. Kapten Mathias Moring grundade då tillsammans med Frederik Bronikowsky Sundsbergs tegelbruk som kom att leverera teglen till ett stort antal av de nya byggnaderna. 

På områdes uppfördes under åren 1825–1829 enligt de ritningar som arkitekt Carl Ludvig Engels gjorde upp Sundbergs herrgård (bild nedan). 

I Sundsberg odlade man även havre, råg, korn, lin och potatis. 1883 fanns det sammanlagt sex torp i Sundsberg. Enligt gårdsbokföringen fanns det även tio hästar, trettiofyra kor, två tjurar och fem svin på gården. 

Under den senare delen av 1800-talet spred det sig villabosättning till Kyrkslätt skärgård, och ångbåtstrafik inleddes mellan Helsingfors och Kyrkslätt. Från 1867 anlöpte ångbåten även Sundsbergs brygga, vilket i sin tur satte fart på byggandet av de så kallade Sundsbergska villorna. 

Följande århundrade, 1900-talet, förde med sig mycket nytt. Bland annat trädde torparlagen i kraft… skiftet av markegendomen… våra krig, och som en del av krigsskadeståndet arrenderades området till Sovjetunionen. 

1984 övergick herrgården i EKE-Bolagens ägo, och i början av 2000-talet inleddes byggandet av ett naturnära bostadsområde.

 

4ss3ts/media/images/KUVAT/sund_vanhakartano.jpg
4ss3ts/media/images/KUVAT/sund_vanhakartano2.jpg

Försäljning och marknadsföring

 

@-mail: myynti@sundsbergclub.fi 

 
4ss3ts/media/images/sundsbergclub.jpg